Ekonomi & hyror

Alla funktioner som behövs för förvaltning av brf. Moderna system – om ni vill. Vi anpassar oss efter er.

Tjänsterna är till exempel:

Ekonomidelen Hyresdelen
 – Bokslut inkl förvalningsberättelse  – Hyresavisering
 – Budget, utförlig med analys  – Påminnelser, krav & inkasso
 – Löpande redovisning  – Autogiro
 – Utbetalningar/leverantörsreskontra  – E-faktura
 – Inbetalningar  – Inre fond
 – Fakturering  – Saldolistor via papper eller kundportal
 – Skatteinbetalningar & skattedeklaration  – Komplett lägenhetsförteckning
 – Lånehantering & intag låneofferter  – Medlemsförteckning
 – Kontering  – Registrering panter inkl fakturering
 – Fastighets- & inkomstdeklaration  – Meddela panthavare vid obetalda hyror
 – Löner inkl utbetalningar & kontrolluppgifter
    samt deklaration till skatteverket
 – Överlåtelseregistrering inkl kontrolluppgifter med beräkning av kapitaltillskott (viktigt)
 – Kontakt med revisor vid bokslut  – Hjälp att skriva lokalhyresavtal
 – Webbattest (frivilligt, se meny)
 – Momshantering Övrigt
 – Ekonomiska rapporter på papper eller via 
    kundportal
 – Rådgivning inom ekonomi, juridik, styrelse, medlem mm – allt!
 – Uppföljningsprognoser  – Ändra uppgifter hos bolagsverket
 – Underhålls- & investeringskalkyler  – Ordförande stämmor
 – Likviditetsplacering  – Utbildningar
 – Redovisning ekonomi vid möte  – Skriva kallelser
 – Skriva nya stadgar
 – Filarkiv via kundportal
 – Avtalsbevakning via kundportal